Et gulv har kollapset i en geitefjøs i Eidsdal. 40 dyr har falt i gjødselkjeller. Veterinær og brannmannskap fra Eidsdal og Geiranger er på stedet. Redningsarbeid pågår, meldte 110-sentralen kl. 13.03.

En del døde dyr i gjødselkjeller. Ca. 100 dyr i live opp i fjøset. Fjøset er nå godt ventilert og gjenlevende dyr er ikke i videre fare, meldte 110-sentralen kl. 13.31.