Uniform på jobben-dagen ble innført i Norge i 2020, under daværende sjef for Heimevernet, Elisabeth Michelsen. Hun hadde blitt inspirert av denne tradisjonen i Sverige, hvor den har vist seg å få stor oppslutning. Markeringen skjer den 6.desember i tilknytning til Heimevernets fødselsdag.

– Det er viktig for meg å markere denne dagen fordi det handler om å vise at Heimevernet består av “vanlige” folk som bidrar med lokal sikkerhet og beredskap i en større sammenheng, forteller HV-soldat Kim Kvalsvik Leisser.

Heimevernets soldater oppfordres til å bære sin militære uniform til, fra og på jobb, forutsatt at arbeidsgiver godkjenner dette. Det er frivillig å delta, og det skal ikke bæres militær uniform dersom det er fare for at rolle eller myndighet kan misforstås, f eks. dersom man jobber som vekter.

Kim Kvalsvik Leisser som HV-soldat. Foto: Privat

HV-soldat og travel jobb

40 år gamle Kim Kvalsvik Leisser er bosatt på Eidsnes men kommer opprinnelig fra Fosnavåg. Han har to barn og er en aktiv ildsjel i idrettslaget, som lagleder og trener i en årrekke. Likevel finner han tid til å stille opp for Heimevernet når plikten kaller.

– Å tjenestegjøre i Heimevernet handler om å kunne være en ressurs for samfunnet, samtidig som man opplever godt kameratskap og en avveksling fra hverdagen, forteller han.

Leisser tok førstegangstjeneste som korporal ved den Norske delegasjonen til OSSE i Wien, hvor han var sjåfør for den norske militærattachéen. Nå er han i Ålesund HV-område som nestlagfører på et kanonlag, samtidig som han er kontraktsansvarlig i Facilitec, et selskap innen eiendomsforvaltning.

– Å kombinere tjenesten i Heimevernet med en krevende sivil jobb forutsetter at man forbereder seg godt og sørger for å delegere eller skyve på arbeidsoppgaver mens man er borte. Det hjelper selvsagt også veldig at jeg har en tålmodig samboer som tar støyten på hjemmebane, fortsetter han.

Richard Moen, oberstløytnant, distriktssjef Møre og Fjordane Heimevernsdistrikt. Foto: Torbjorn Sandbakk

En viktig markering

– Uniform på jobben-dagen har blitt Heimevernets største utstillingsvindu for å synliggjøre den viktige jobben alle våre soldater gjør for den lokale beredskapen. Denne dagen blir virkelig lagt merke til, både lokalt, men også langt utover Norges grenser, sier Richard Moen, oberstløytnant og distriktssjef for Møre og Fjordane Heimevernsdistrikt.

– Vi vil kunne oppleve en økt bruk av Heimevernet slik vi har sett de siste årene, fordi Heimevernet har de nødvendige kapasiteter og evne til å løse oppdrag over tid, avslutter Moen.