Løvenvold Theater har spurt ulike grupper om hvilke tilbud de ønsker seg i den nyrestaurerte kinosalen. Et av de tydeligste ønskene har vært seniorkino – og det blir det!

– Seniortilbudet vil bli en blanding av klassikere og nyere kvalitetsfilm. Dessuten vil vi servere kaffe, og filmene vil enten bli introdusert av kinosjef Marco Brørs eller av noen som har et spesielt forhold til temaet i filmen, opplyser daglig leder ved Løvenvold Theater, Kathrine Synnes Finnskog.

Referansegruppe

For å sikre at seniorkino-tilbudet når ut til flest mulig i målgruppa, har Løvenvold Theater knytta til seg ei referansegruppe med Elin Flem i spissen:

– Referansegruppa består av seniorer som har fulgt gjenåpninga av Løvenvold med stor iver og som har et stort engasjement for film på kino. De bidrar med meninger om alt fra kinoprogrammet til dag og tid for seniorvisningene og hvordan de kan legges best mulig til rette for målgruppa, sier Kathrine.

Det blir to seniorkino-visninger i uka på dagtid. Etter anbefaling fra referansegruppa blir det tirsdager og torsdag klokka 12.30, men om det kommer tilbakemeldinger om at andre dager eller tidspunkt passer bedre, så er det åpent for justeringer.

Seniortilbudet ved Løvenvold Theater vil bestå av en blanding av filmklassikere og nyere kvalitetsfilm. En film som det nok er lite sannsynlig vil bli vist, er den man kunne se da Løvenvold Theater og Kinematograf åpna 1. september 1923, og som annonsen på veggen viser til: «De fire ryttere» («The Four Horsemen of the Apocalypse») – gjennombruddsfilmen til selveste Rudolph Valentino! Foto: Kenneth Kamp

Åpningsfilmen

Den aller første seniorvisninga blir imidlertid på en tirsdag, 9. april. Det er jo en dato som de fleste, ikke minst seniorer, har et sterkt forhold til, poengterer Kathrine. Filmen som vil bli vist denne dagen, passer også i høyeste grad til datoen, det er nemlig «The Zone of Interest», Jonathan Glazers film om Auschwitz-kommandanten Rudolf Höss. Filmen ble nominert til fem Oscar-priser i år og vant to av dem.

Første ordinære seniorkinovisning blir onsdag 10. april.

– Store deler av vårprogrammet for seniorkinoen er ferdig programmert, og til høsten ser vi fram til to norske storfilmer som vi er sikre på vil treffe hos denne målgruppa. Det er «No. 24», om Gunnar Sønsteby, og en film om Quisling, forteller Kathrine Synnes Finnskog.

Nytt i Uka / Aesby.no er med som samarbeidspartner for seniortilbudet.

Det skal bli mye kvalitetsfilm både for seniorer og andre filminteresserte på lerretet i Løvenvold Theater framover, lover Kathrine Synnes Finnskog. Foto: Kenneth Kamp