Ålesund kommune har det siste året arbeidet med å finne ut hva folk ønsker og trenger fra gode byrom, ved å samle inn innspill og eksperimentere med ulike løsninger.

Nå er forprosjektsperioden over, og landskapsarkitekt og arkitektene fra JAJA og Lala Tøyen har levert sin rapport. Denne inneholder forslag til overordnede løsninger, basert på undersøkelser, utprøvinger, workshops og andre innspill fra byens befolkning.

Presentasjon av forprosjektrapporten gjøres av Åshild Mienna, ved Lala Tøyen, Kristin Uleberg Osnes fra JAJA Architects og kunstnerne Karin Augusta Nogva og Bent Erik Myrvoll.

Det blir også panelsamtale om «Metode, medvirkning og kunst i byutvikling», moderert av Victoria Charlotte Lund, Community manager på Pir, og informasjon om veien videre for prosjektet og for byen ved Dorte Narum fra prosjektavdelingen i Ålesund kommune.

Idéskisse for hvordan Harald Torsviks plass kan se ut i byromsprosjektet. Foto: Illustrasjon, Ålesund kommune