Stine har tidligere blant annet vært administrasjonssjef på Jugendstilsenteret og KUBE, og i det siste daglig leder ved Ytre kunstfagskole. Som stabssjef skal hun lede brannvesenets nye stabsenhet, som ivaretar støttefunksjoner som HMS/internkontroll, materialforvaltning, økonomi og arkiv for hele organisasjonen. Hun vil også inngå i ledergruppa, heter det videre.