DIF Capital Partners og EDF Invest har etablert et strategisk partnerskap gjennom et konsortium, «Effra BidCo AS», og har kjøpt Fjord1 fra Havila Holding og Vision Ridge Partner, som begge har hatt 50 prosent eierskap siden 2021.

Administrerende direktør Dagfinn Neteland sier at han har et godt inntrykk av de nye eierne og ser fram til å utvikle selskapet videre i åra som kommer:

- Ledelsen er tilfreds med at salgsprosessen er gjennomført, og ser fram til å utvikle Fjord1 videre sammen med de nye eierne. Det har vært en lang og grundig prosess, hvor vi har opplevd stor interesse for selskapet fra en rekke parter. Vi gleder oss til å bli kjent med de nye eierne framover, og forventer at vi sammen kan bygge videre på den sterke posisjonen som Fjord1 har i markedet for å lage et enda sterkere selskap i årene som kommer, sier han.

Aksjene i Fjords Tours, The Fjords og Widerøe er ikke med i salget.

Styreleder i Fjord1, Vegard Sævik er sikker på de nye eierne vil utvikle selskapet i positiv retning der verdensledende teknologiutvikling og god drift vil være prioritet. Sævik forklarer avgjørelsen med at kapitalkostnad framover vil være en viktig konkurransefaktor

Prosess er venta sluttført i 2024. Drifta av fergene er knytt til kontrakter med staten og vil derfor ikke bli påvirket av nye eiere. Handelen skal godkjennes av “The European Commision for the European Union Merger Regulation notification threshold”. Det er forventa at dette vil skje tidlig i 2024. Partene er enige om å ikke oppgi salgsprisen.

Arkivfoto Foto: Anne Solveig Berge Trandal