Det var svært mange ulike bilmerker og modeller på utstillinga til Storfjordens Automobilklubb denne gangen, og det var både hverdagsbiler og mer eksklusive biler – og motorsykler. Men i tillegg til motoriserte kjøretøy av gammel årgang, kunne publikum også få se veteran-tråbiler (som de minste kunne prøvekjøre), gamle leker (inkludert plastlekebiler produsert i Norge), dampmaskiner og (svært) gamle telefoner!

En veterancamping var også laga til på utstillingsområdet, og dessuten en egen parkering for gjester med veterankjøretøy. Dermed oppstod det en egen, stor tilleggsutstilling, som også ble satt pris på av publikum