Redegjørelsen er at ettersom kiosken i bussterminalen skal legges ned og tas i bruk av Terminalen, vil de endre skiltene over inngangspartiet.

– Skiltene består i dag av tre lyskasser. Disse er av svært dårlig forfatning. Terminalen ønsker å sette opp LED-skilt med mulighet for å endre budskap, står det i redegjørelsen til Terminalen.

I utgangspunktet skal skiltet bare endre budskap en gang i døgnet og skal kun brukes til reklame for arrangementer i bygningen.

Fotomontasje av gatebilde fra Google earth Foto: SKALÉR Arkitektkontor

Dispensasjon

Det søkes om dispensasjon til å plassere skiltene fremme på gesimsen på taket over inngangspartiet. I henhold til gjeldende reguleringsplan, må skilt plasseres på fasaden.

– I og med at skiltene er plassert på gesimsen i dag, og disse skiltene er i svært dårlig forfatning, mener vi at tiltaket bare vil være en oppgradering av skilt-situasjonen. Estetisk mener vi det vil være en estetisk oppgradering av øst-fasaden, står det i Terminalens søknad

20. februar meldte Ålesund kommune ved Miljø og samferdsel at de har ingen merknader til tiltaket.

Fasade sør Foto: SKALÉR Arkitektkontor