Prosjektet som den helt nye stillinga hører til, er en del av TEFT-lab og et samarbeid mellom Sparebanken Møre, som finansierer stillinga og NTNU i Ålesund.

– Prosjektlederen skal bidra til tettere kopling mellom studentene og regionen sitt arbeidsliv. Hun vil være en viktig brikke for å sørge for at samspillet mellom NTNU og regionen sitt nærings- og arbeidsliv blir enda bedre, sier viserektor Anne-Lise Sagen Major. Den nye stillinga vil høre hjemme under viserektor.

Den nyansatte prosjektlederen vil også være en viktig ressurs i å identifisere, utvikle og følge opp samarbeidsmulighetene mellom fagmiljøa hos institutta og relevante aktører i regionen.

Bjørn Petter Haugen er innovasjonsleder ved Sparebanken Møre, og ser på den nye stillinga som en verdi for hele regionen.

– Gjennom engasjementet vårt i TEFT-lab ønsker banken å bidra til å kople akademisk innsikt og næringslivet sine behov for å fremme ei utviklingsorientert og bærekraftig framtid for regionen. Etableringa av en slik stilling understreker også banken sitt engasjement for brobygging mellom utdanning og arbeidsliv, sier Haugen.

Flack har en mastergrad i media, kommunikasjon og informasjonsteknologi fra NTNU og en bachelorgrad i PR og markedskommunikasjon. Hun har tidligere vært prosjektleder hos Ekornes.

– Vi gleder oss til å få Hanna med på laget og ønsker henne velkommen, sier Anne-Lise Sagen Major.