De siste årene har han jobbet som konsulent for SMB-bedrifter i Volda. Han har tidligere vært prosjektleder for utviklingen av Tek.no og i en periode var han daglig leder i Volda Næringsforum. Der jobbet han tett på både kommunal sektor, Høgskulen i Volda, samt regionalt og lokalt næringsliv.

Stefan har lang erfaring innen prosjektledelse, rådgivning, innovasjons-, endrings- og utviklingsprosesser med spisskompetanse innen det å lede tverrfaglige grupper og team til felles mål.

Bosatt i Volda, skal Stefan nå levere disse tjenestene til hele regionen og spesielt forbedre tilgjengeligheten til kunder på indre Sunnmøre.

I Gagn vil Stefan også få et spesielt ansvar for deres lederutviklingsprogram for mellomledere, «På Tvers». Dette er et program for personlig utvikling av mellomledere på tvers av bransje, erfaring, kunnskap og nettverk og rekruttering til Kull 2 pågår i disse dager.

Kjernen i Gagn er seniorrådgivere med praktisk bedriftserfaring fra mange bransjer og organisasjoner og har levert konsulenttjenester til næringslivet på Nordvestlandet siden 2005. Gagn har hovedkontor i Ålesund og har i dag 19 medarbeidere.