Noe arbeid gjenstår før bommen er på plass Foto: Kåre Stig Nøstdal

Bakken er stengt for biltrafikk i forbindelse med bypakken og bompunktet på Borgundvegen. For å unngå bomsnikking måtte man nå sette en stopper for biltrafikk i den smale og svingete bakken.