Integrerings- og mangfoldsdirektoratet anmoder alle kommuner i landet til å ta imot en viss andel flyktninger basert på gitte prognoser. I 2023 har disse prognosene blitt revidert oppover, og Ålesund kommune, som tidligere har vedtatt å ta imot 300 flyktninger, har blitt forespurt å ta imot 470. Kommunestyret har imidlertid bestemt at de forholder seg til det tidligere vedtaket på 300. Av disse 300 flyktningene, har Ålesund kommune bosatt 130, men har oppretta avtale om bosetting for totalt 203 flyktninger.

– Vi vet om disse 73 personene. Vi vet hvem de er og at de er på vei hit til Ålesund. Nå er vi en prosess der vi skaffer bolig til dem og avtaler med asylmottaket når de kan komme, sier avdelingsleder Flyktning i Ålesund kommune, Sam Gobert.

Det betyr at det skal huses ytterligere 97 flyktninger i tida som kommer, men Ålesund kommune sliter med å finne ledige boliger.

– Forespørslene fra IMDi kommer inn og vi takker ja til de fleste. Vanligvis pleier vi å bosette flyktningene i kommunale boliger, men vi har ikke mer plass etter å ha tatt inn så mange som vi gjorde i fjor og har gjort hittil i år. Vi forventer at vi kommer oss opp til 300, og for å klare dette er vi nødt til å ha flere boliger, men markedet går litt tregt, opplyser Gobert.

Leter aktivt

Det har ført til at Ålesund kommune har iverksatt ulike tiltak for å prøve og skaffe boplass til alle flyktningene. Siden mesteparten av de kommunale boligplassene er fulle, har de vært nødt til å gå ut på det private utleiemarkedet. I tillegg er de aktivt ute og sjekker annonser, samt kontaktet folk som har lagt ut boliger for salg om det er aktuelt å leie ut istedenfor, ifølge Gobert.

– Vi har hatt gode erfaringer med å involvere private utleiere og har gode rutiner på å skaffe private utleieboliger. Det har fungert bra, men nå ser vi at det stopper litt opp. Vi har blant anna en portal der utleier kan melde inn om de har bolig tilgjengelig. Den sjekker vi hele tiden. Men siden det går tregt, er vi interessert i å gå ut bredest mulig og si at dersom du har noe du kan tenke deg kan fungere som en bolig der flyktninger kan bo, vennligst ta kontakt med oss, utdyper han.

Videre opplyser han at kommunen har ledige boliger nå som er avtaler de allerede har, men at de også prøver å matche boligene til de sakene de får inn. Det er ikke enkelt, og spesielt boliger til enslige flyktninger er det svært lite av.

– Vi får mange saker av enslige flyktninger, og akkurat der har vi nesten ingen boliger tilgjengelig. Da tenker jeg på leiligheter med ett soverom, så det er vi spesielt interesserte i, sier Sam Gobert.

Haster

Ålesund kommune er interesserte i bosteder fra hele kommunen, men utleieprisen må ikke overstige markedsprisen. Boligen trenger ikke å være møblert, men må være i grei stand. Med en krigssituasjon i Ukraina som ikke ser ut til å bli bedre første, som igjen gjør at flyktningsituasjonen ikke blir bedre heller, haster det med å få på plass nok boliger.

– Prognosene som er satt ser ut til å stemme og tallene kan være like høye neste år. Da kan kommunene bli bedt om å gjøre en vanvittig innsats igjen med tanke på å ta inn flyktninger, så dette haster. Akkurat nå vil jeg tro at botiden på asylmottak er relativt kort siden bosetting i kommunene skjer ganske raskt, men at boligmarkedet blir trangere, betyr det at man sitter på asylmottak lenger og det er ikke ønskelig. Så nå ønsker vi å høre fra alle som har en tilgjengelig boplass, slik at vi kan vurdere dem fortløpende, avslutter Sam Gobert.