– Velkommen til dette pressemøtet, etter at det nå er kommet til enighet om den fremtidige styringen av det som nå er den språknøytrale Ålesund kommune. Med det levnet han ingen tvil om at løftet FrP har gitt velgerne, om at dette var noe de ville gjøre noe med ved første anledning, var et løfte de hadde til hensikt å innfri.

Kostnad

Ifølge Fremskrittspartiet, er dette en reversering som ikke kommer til å koste en eneste krone ekstra. Snarere tvert i mot, så vil man relativt kjapt spare penger ved å gå tilbake til språknøytralitet, heter det fra informert hold i partiet.

Dette sa Nesvik, se video: