Parken ligger på nordsiden av Kaptein Linges veg, mellom Osanebana (der idrettshallen kommer) og Epax, eller Brødrene Aarsæther som det het før. Fint beplantet, grønt gress og benker er det som nå preger stedet, og det er ingen tvil om at beboerne i ytre bydel gleder seg over forandringen.

Det er Epax som står bak oppgraderingen av området. Selskapet produserer omega 3 fra fiskeolje, og er en veletablert hjørnesteinsbedrift. Ledelsen i selskapet er stolte over at de kan produsere lønnsomhet i Norge, og presiser på sine nettsteder at det det overhodet ikke er aktuelt å flagge ut.