– Jeg gleder meg til å ta del i den vekstreisen selskapet står overfor. Jeg ble også sterkt motivert av, og kan personlig identifisere meg med, selskapets formål om å trygge verdier, liv og helse, samt å bidra til bærekraft, sier Mordal Hessen.

Anda-Olsens tekniske løsninger og produkter har gjennom mer enn 50 år bevist sine unike egenskaper innen strømforsyninger designet for utfordrende forhold. Produkter fra bedriften brukes i mange ulike markeder, og selskapet har forpliktet seg til å trygge verdier, liv og helse gjennom sine innovative løsninger, heter det i informasjonen fra selskapet.

– Det har vært inspirerende å følge selskapet og se hvordan det har tatt steget fra agenturvirksomhet til å utvikle egen teknologi og produkter. Utviklingen av selskapet viser tydelig at teamet i Anda Olsen besitter stor kreativitet, endringsvilje og gjennomføringskraft. Selskapet er godt posisjonert for videre vekst, både gjennom internasjonalisering og ekspansjon i landbaserte markeder, forklarer Mordal Hessen. Den brede internasjonale ledererfaringen, kombinert med kompetansen innen forretningsutvikling, endringsledelse og vekst i den maritime industrien, ser Fredrik på som en verdifull ressurs i forbindelse med internasjonaliseringen av selskapet i det maritime markedet.

– Det er fantastisk å ønske Fredrik velkommen, og jeg er sikker på at hans erfaring og kunnskap vil være en nøkkel for vår videre vekst, uttaler Jon Arne Kjærstad, CEO i Anda-Olsen.