– Vi bygger et sterkere team på tvers av fag og kompetanse. Vi skal stå på for våre medlemmer for å styrke vilkårene for næringslivet i regionen, sier de daglige lederne, Inger Synnøve Remme og Lene Trude Solheim, i en pressemelding.

Organisasjonene representerer til sammen nærmere 330 medlemsbedrifter og over 15.000 medarbeidere i det regionale næringslivet. Begge organisasjonene jobber for å skape en attraktiv og sterk bo- og arbeidsmarkedsregion. Dette inkluderer arbeidet med å sikre rekruttering og god kompetanse, samt jobbe for gode rammebetingelser for næringslivet og bidra til økt verdiskaping i regionen.

Bedrifter er ikke opptatt av kommunegrenser

– Bedrifter ser ikke kommunegrenser. Arbeidskraft og kompetanse flyter på tvers mellom kommuner – og slik skal det være, sier Solheim og Remme og fortsetter:

– Vi mener det er klare fordeler med å danne én større og felles næringsforening. Ved å slå oss sammen, skal vi styrke tilstedeværelsen, og vi skal bidra til økt nasjonal slagkraft, regional attraktivitet og ikke minst beholde rom for den lokale identiteten.