Før jul ble det stopp i anbudsprosessen for fortau, veg og klargjøring av tomta til det som skal bli Kongshaugen renseanlegg (tidligere omtalt som Kvasvik renseanlegg). Grunnen var uavklarte spørsmål når det gjaldt grunnen der det skal bygges fortau langs Kongshaugstranda og administrasjonsbygg for renseanlegget. Nå er det klart at det ikke blir behov for ekspropriasjon – en prosess som ville ha forsinka prosjektet med mange måneder – og at de sju grunneierne avstår grunnen frivillig, går det fram av ei pressemelding fra Ålesund kommune.

Når spørsmålet omkring grunnrettighetene nå er avklart, kan anbudet for det forberedende arbeidet sendes ut på nytt. Det ventes at man vil skrive kontrakt med entreprenør og starta bygginga før sommeren.

Striden om grunnrettighetene førte også til at anbudet på berghallen måtte settes på vent. Det vil bli lagt ut tidlig i vår. Prosjektering av overføringsledning, administrasjonsbygg og selve renseanlegget ventes å være ferdig i løpet av året. De første 610 meterne med pumpeledning er for øvrig allerede lagt ned.

Avtalen om grunnavståing er signert av grunneierne og vil bli signert av ordføreren i Sula etter at formannskapet der har fått saka til orientering torsdag 18. januar.

Da saka ble publisert stod det at det var ordføreren i Ålesund som skal signere avtalen 18. januar. Det korrekte er ordføreren i Sula, da avtalen er gjort mellom grunneierne og Sula kommune.