Byggeperioden blir inndelt i tre byggefaser og det blir midlertidig løysinger for trafikkomlegging i de ulike fasene.

Strekninga er sterkt trafikkert, og får nå en kraftig oppgradering. Kryssa i Eikenosen, Puskhola og ved Blindheimshallen skal saneres og erstattes av nye kommunalveier og en rundkjøring ved Blindheimshallen.

I tillegg kommer det bedre løsninger for mjuke trafikanter. Det blir sammenhengende gang- og sykkelvei fra Flisneset til Ospedalsbakken ovenfor Blindheimshallen.

Byggeperioden vil vare i om lag to år fra april 2024.

Slik blir byggeperioden inndelt

Fase 1: Frå mars 2024 - fram til vinter 2025

Fase 1

Fra mars 2024 - fram til vinter 2025

Tiltaka vil ikke nødvendigvis gjennomføres i rekkefølge, men innenfor tidsramma av hver fase.

 1. Omlegging av kabler

 2. Sprenging og uttak av stein

 3. Bygging av kommunal vei i Puskhola og Hatleholen

 4. Bygging av ny vannkulvert gjennom Puskholevegen

 5. Bygging av kulvert Flisnes

 6. Bygging av kulvert Ramsvika og Hatleholen

Fase 2: vinter 2025 – haust 2025

Fase 2

Vinter 2025 – høst 2025

Tiltaka vil ikke nødvendigvis gjennomføres i rekkefølge, men innenfor tidsramma av hver fase.

 1. Bygging av deler av Puskholavegen

 2. Sprenging og uttak av stein for GS-veg mot Flisnes

 3. Gravearbeid Puskhola

 4. Bygging av kulvert Puskhola

 5. Bygging av nye vannkulverter gjennom fv. 60

 6. Bygging av fv. 60 mellom Puskhola og Blindheimshallen, inkludert rundkjøring

 7. Bygging av vei til Hatleholen

 8. Bygging av vei og gang- og sykkelveg mot Blindheimshallen

 9. Bygging av kulvert Blindheimshallen

 10. Bygging av ny veg Eikenosen

Fase 3: haust 2025 – vår/sommar 2026

Fase 3

Høst 2025 – vår/sommer 2026

Tiltaka vil ikke nødvendigvis gjennomføres i rekkefølge, men innenfor tidsramma av hver fase.

 1. Bygging av sykkelveg, Puskhola

 2. Bygging av ny veg Nyledsbakken

 3. Bygging av fv. 60 ved Blindheimshallen

 4. Bygging av Ramsvikvegen og busslomme

 5. Bygging av gangveg, Eikenosen