Det er mange syke og døde villfugler også i vårt fylke, men Mattilsynet definerer ikke forekomsten av fugleinfluensa i Møre og Romsdal som utbrudd.

– Fugleinfluensa er et stort problem i Finnmark, men vi må regne med at det kan spre seg sørover og til kysten, og vi må ha beredskap for dette. Det finnes per nå spredte tilfeller, og det har det gjort en stund. Men vi kan komme til å oppleve noe av det samme som i Finnmark også her i regionen, og det må vi ta høyde for, sier Helga Færøy, som er landbrukssjef i Ålesund kommune.

Mattilsynet informerer i en pressemelding om hvordan man skal gå fram dersom man finner døde eller syke fugler, eventuelt andre dyr som man mistenker kan være smitta av fugleinfluensa.

Kastes i restavfallet

Dersom du finner død fugl og ønsker å fjerne den, skal du ta på deg hansker og munnbind, legge fuglen i en dobbel plastpose og kaste den i restavfallet. Dette gjelder så lenge vi fortsatt ikke har et definert utbrudd her i fylket. Når fuglen er kasta, bør du vaske hendene med såpe og vann, informerer Mattilsynet.

I tillegg ønsker Mattilsynet at du informerer dem om funn av død eller syk fugl der det mistenkes fugleinfluensa. Dette gjelder særlig for andefugler, havsuler, måkefugler, vadefugler, rovfugler (spesielt ørn og musvåk), kråkefugler og andre åtseletere og småfugl, samt rovdyr og sjøpattedyr. Opplysningene kan registreres på Mattilsynets hjemmesider.

Symptomer

Symptoma på fugleinfluensa varierer fra art til art og hvor langt sykdommen har kommet, men de mest typiske er nedsatt skyhet, balanseproblemer, unormal vridning av hodet og vanskeligheter med å fly.

Sterkt sykdomsframkallende fugleinfluensa ble første gang påvist i Norge i 2020. Fugleinfluensa er svært smittsomt mellom fugler og fører som oftest til alvorlig sjukdom og død. I sjeldne tilfeller kan fugleinfluensaen smitte til andre dyrearter, inkludert mennesket, går det videre fram av pressemeldinga.

Råd for å unngå smitte

Folkehelseinstituttet har følgende råd for å redusere risikoen for å bli smitta av fugleinfluensa:

  • Ikke ta på syke eller døde fugler eller andre dyr der det er mistanke om smitte.

  • Vask hendene med såpe og vann etter kontakt med fugl, avføring fra fugl eller utstyr som har vært i kontakt med fugl.

  • Varsle Mattilsynet ved mistanke om fugleinfluensa hos fugler og andre dyr

  • Kontakt lege dersom du har hatt kontakt med fugl eller andre dyr med mistenkt eller bekrefta smitte. Dette er spesielt viktig om du utvikler influensalignende symptomer (som feber og hoste), øyekatarr, oppkast, diaré eller alvorlig sykdom de ti påfølgende dagene).

  • Hunder og katter bør holdes unna syke og døde fugler.