En av dem som var interessert til stede i salen under torsdagens Moakonferanse, var Ålesunds nyvalgte ordfører, Håkon Lykkebø Strand (Fremskrittspartiet). Han hadde bare godord å komme med om det han hadde hørt til da:

– Det er veldig bra å få presentert så mange ideer. Vi politikere må være åpne for alle innspill, samtidig som vi er pragmatiske. En del av de ideene som vi har fått høre i dag, blir nok neppe realisert i min levetid, i alle fall, men uten ideer får vi heller ingen utvikling; da blir det helt stillstand. Så det er bra at vi som er litt mer pragmatiske blir utfordra av mer idealistiske tanker. En idé som kan ha noe for seg, er ideen om en «blå bybane» langs fjordene. Før i tida var jo fjordene den viktigste kommunikasjonsåra, mens nå er de den største hindringa. Om teknologien utvikler seg slik at fjordene på ny blir en attraktiv og kostnadeffektiv ferdselsåre, så ser jeg positivt på det, uttalte han til Nytt i Uka i pausen.

– Hva tror du Moakonferansen har betydd og betyr for Ålesund?

– Den betyr veldig mye. Når man ser på sponsorene, så ser man at konferansen ikke bare er viktig for Ålesund, men for hele regionen. Det er viktig at vi har en slik møteplass der vi kan diskutere veien videre. Samtidig er er det viktig at vi stopper opp ser hva vi har fått til med næringslivet her. Den skaperkrafta som vi allerede har, må vi bygge videre på i framtida, og en slik konferanse som dette er med på å styrke dette, sa Lykkebø Strand.

– En uendelig vakker by

Konferansier på årets Moakonferanse var Kari Slaatsveen, kjent profil fra NRK Radio. Hun nølte ikke med å si noe pent om Ålesund da vi spurte henne i pausen:

– Det var helt fantastisk å komme til Ålesund, og innflyginga var av en annen verden! Sikten var så utrolig klar: Først så vi Sunnmørsalpene i hvitt, så kom vi inn over det brune, så så vi tangen og Ålesund by. Det var helt enormt! Da vi hadde landa, ble vi guida rundt av arkitekt Kjell Beite, på Giske og de andre øyene rundt, Moa, Fjellstua … Etterpå tråkka jeg gjennom Ålesund sentrum, var innom Jugendstilsenteret, vandra gjennom Kongens gate og forsøkte å samle tankene om den nye havna. Så ble dagen avslutta på Hotel Brosundet, og det var jo «ren lyx»!

Arkitekt Morten Løvseth holdt et underholdende og engasjert foredrag om «Den urbane, mellomstore byen». Foto: Kenneth Kamp

Konferansierjobben hadde hun forberedt seg godt på:

– Man lærer mye om regionen ved å lede slike konferanser. Det var ikke så mye overraskende å finne ut om Ålesund; som så mange andre små og mellomstore byer, ønsker byen å bli noe anna enn det den er. På svensk skiller man mellom «by» og «stad», og Ålesund er ikke noen «stad»; den eneste «staden» i Norge, er Oslo. Men viss byen skal være levende og folk skal ha lyst å bo her, må det være levelig, man må ha lys og luft, og man må ta vare på havene. Ålesund i dag er en uendelig vakker by med mange muligheter, men det er så stille i gaten; folk bor her, men hvor er de? Det blir for eksempel spennende å se om kvinner får lyst til å flytte tilbake til byen eller bli her, og hvordan medisinutdanninga som Ålesund nå har fått, vil påvirke utviklinga. I dag er det en by med mange godt betalte industriarbeidsplasser, men kanskje det også kan bli en by som har gode jobber for dem med lengre utdannelser, sa Kari Slaatsveen.

Storfornøyd arrangør

Inger Johanne Langeland i Daaekvartalet Kompetanse, som står bak Moakonferansen, var strålende fornøyd både med publikumsoppmøtet og innholdet på første halvdel av konferansedagen:

– Det har vært veldig givende og inspirerende – og morsomt! Jeg kan ikke plukke ut ett enkelt høydepunkt, for alle har så ulike og interessante perspektiver. Etter pausen gleder jeg meg kanskje aller mest til å høre Gunnar Bøyum – han er en skikkelig bauta i eiendomsbransjen, sa Langeland.

Arkitekt og urbanist Sissel Tønnessen Engblom snakka blant anna om hvordan den teknologiske utviklinga gjør det enklere å ta tilbake fjordene som en viktig kommunikasjonsåre. Foto: Kenneth Kamp