Siden oppstarten i 2010 har NSP-Aid bidratt til å bygge opp skoler og gi utdanning, husly og mat til barn og ungdom i Øst-Afrika – først og fremst i Kenya, men også i Uganda og Etiopia. Nylig starta de å bygge opp en stor bistands-gård som skal gi både mat og penger til de ulike bistandsprosjekta de er med på i Kenya – og nå til jul deler de ut matkasser til beboere i de gigantiske slumområda i hovedstaden Nairobi og i andre sultramma områder i landet.

Skodjeværingen Gunnar Hamnøy, som er daglig leder for NSP-Aid, forteller at NSP-Aid ble starta av ei gruppe næringslivsledere i Møre og Romsdal. De hadde i utgangspunktet planer om å drive kommersiell næringslivsvirksomhet gjennom selskapet North-South Partnership (NSP) AS, der en av ideene var oppdrett av pilapi-fisk – en (opprinnelig) afrikansk ferskvannsfisk som har blitt verdens mest oppdrettete fiskeart.

Oppdrettsanlegget ble det ikke noe av, og aksjeselskapet er i dag i dvale, men etter å ha sett fattigdommen i Øst-Afrika bestemte de sunnmørske næringslivslederne seg for å starte en bistandsorganisasjon med basis i kristne verdier og et kristent menneskesyn.

Systua til NSP-Aid gir arbeid og inntekt til noen kvinner. Her sys det blant anna skoleuniformer til alle barna i de ulike utdanningsprosjekta til organisasjonen. Foto: privat

Skoler og barnehjem

Siden 2010 har NSP-Aid bidratt til bygging og drift av skoler og barnehjem. Det første var Faraja Children’s Home rett sør for Mombasa, der det i dag bor 83 barn, opplyser Hamnøy.

– I nabolaget der bygde vi opp den første Malaika barnelandsbyen, som åpna i februar 2022, og til våren åpner vi en ny barnelandsby like utenforfor Nairobi. I landsbyene bygger vi boliger med plass til åtte barn og ei «mor», og barna får mat og skolegang, forteller han.

På sikt er planen å sette opp 16 boliger med til sammen 128 barn, men i første omgang blir det halvparten: åtte boliger for 64 barn. Skolen de bygger i landsbyen, skal ha plass til 200 barn; det betyr at det blir plass til 70 barn i nabolaget, i tillegg til de som skal bo i selve barnelandsbyen.

Barnelandsbyene Malaika består av slike hus. Hvert av dem har plass til åtte foreldreløse barn og ei «mor». Foto: privat

Faddere

Inkludert infrastruktur som strøm, vann og veier, er prisen for hvert hjem beregna til rundt en halv million kroner. Driftsutgiftene ligger på rundt 1500 kroner per måned per barn. Dette finansieres av faddere som betaler nettopp denne summen i fast bidrag per måned. Andre faddere knyttes opp til andre konkrete prosjekt, med ulike faste bidrag.

– Vi har flere tusen faddere og givere over hele landet, en del av dem faste og andre mer sporadiske. Til sammen gjennom åra har vi gitt rundt 60 millioner kroner til ulike bistandsprosjekt i Øst-Afrika. Det har økt gradvis hele veien, fra 60 000 kroner det første året til nesten 10 millioner kroner i fjor, opplyser Hamnøy.

Dyrt med utdanning

I tillegg til å være med og bygge opp skoler, barnehjem og barnelandsbyer, betaler NSP-Aid for skoleplass, uniform, og to måltider for dagen til foreldreløse og fattige barn og unge i slummen. En plass på videregående skole kan koste mer enn 750 kroner per måned, mens prisen for en student ved universitet kan ligge på rundt 2100 kroner eller mer per måned. Dette inkluderer internat, mat og transport. For en plass på yrkesskole i Etiopia, der prisnivået er noe lavere, koster det rundt 200 kroner per elev per måned, går det fram av en brosjyre fra NSP-Aid.

Til sammen er det mer enn 1500 barn og unge som får hjelp med mat, husly og utdanning gjennom midler fra NSP-Aid, opplyser organisasjonen. Etter pandemien har de også starta med å hjelpe familier i slumområda i Nairobi.

I Kibera-slummen har NSP-Aid starta brassband. Instrumenta er donerte av bedehus i Ørsta og Langevåg. Foto: privat

Bistandsgård og julematkasser

Videre opplyser Hamnøy at NSP-Aid nylig ble med å starte opp gårdsprosjektet Malaika Charity Farm. Det er en 200 mål stor gård der man skal dyrke en rekke matvarer som skal forsyne de ulike barne- og ungdomsprosjekta. Om det blir plass til det, skal de også ha geiter og sauer på gården. Man regner med å få et overskudd av matvarer, som da kan selges på markedet og bidra til å finansiere de ulike prosjekta. Gården har god tilgang på reint vann, men siden dette tiltrekker seg elefanter og andre ville dyr, må hele gården gjerdes inn med et kraftig, elektrisk gjerde.

Fram mot jul skal NSP-Aid også dele ut en rekke matkasser i slumområda i Nairobi og i andre områder av landet som er ramma av tørke og hunger:

– Det koster 350 kroner å fylle opp ei julematkasse med nok mat til at det holder for en familie i flere uker. Det er ikke snakk om «julemat» i den forstand, men helt vanlige, viktige matvarer. For de familiene som får ei slik matkasse før jul, betyr det utrolig mye, sier Gunnar Hamnøy.

Kibare i Nairobi regnes som verdens største slum. Ifølge Hamnøy bor det 1,2 millioner mennesker der, og mer enn halvparten av dem, derav mange foreldreløse, er under 15–16 år. Til sammen regner man med at det fins 2,6 millioner foreldreløse barn i Kenya, opplyser han. Foto: privat