– I tiden fra Sula kommunestyre godkjente forslaget til planprogram i februar i år, har vi utarbeidet et omfattende forprosjekt med forslag til reguleringsplan som vi tror og håper vil danne grunnlaget for å realisere gondolbanen fra Devoldfabrikken til Rundehornet på Sulafjellet, sier prosjektleder Terje Devold.

Toppstajonen. Foto: TD Consulting AS for Flakk Gruppen

Forslaget som nå presenteres inneholder et omfattende forprosjekt med beskrivelse av hvordan prosjektet vil se ut. Dette innebærer blant anna gondolbane, bygninger på Devoldfabrikken og på fjellet, tilkomstveger, alpinløyper og zipline. Totalt er det utarbeidet 25 ulike fagrapporter fra ulike konsulentmiljø for å kvalitetssikre prosjektet.

– Vi føler oss trygge på at Sula kommune har et godt og saklig grunnlag for å starte realitetsbehandlingen av forslaget til reguleringsplan. I første omgang medfører dette å legge forslaget ut til offentlig høring før sluttbehandling i kommunestyret, sier Devold.

Se presentasjonsvideo fra Flakk Gruppen her: