Veien vil være stengt i perioden fra tirsdag 9. januar kl. 07.00 til torsdag 11. januar kl. 07.00. I denne perioden blir det omkjøring via Ole Thoresens gate.

Bussen vil ha stoppested ved Skarbøvik sjukeheim og Harhauggata i de to dagene veien er stengt. Stoppestedet Tuenesvegen blir kun betjent i retning sentrum.

De som bor i det avstengte området har mulighet å kjøre til og fra eiendommen via Skarbøvikgata i retning sentrum. Andre kan ikke benytte Skarbøvikgata til gjennomkjøring.

Grunnen til stengingen er at de i samband med bygging av fortau og sykkelfelt er behov for graving av veien for å legge nye kabler og ledninger.

Det blir skilta i området, og «all stans forbudet» langs hele omkjøringsveien.

Det skal foregå veiarbeid i Skarbøvikgata i veke 2.