Klokkersundet

Arbeidet vil starte i Klokkersundet i første halvdel av mai. Vi skal oppgradere overgangen med ny belysning og universell utforming slik at gående og syklende får et bedre og tryggere krysningspunkt. I den forbindelse vil trafikken langs fylkesvegen og ned til Nedre Klokkersundet bli berørt. Krysset vil bli lagt om når arbeid skal utføres, og det vil bli etablert en midlertidig veg. Trafikantene vil dermed få endret kjøremønster og trafikkflyt i en periode. Arbeidet i Klokkersundet er forventet å ta tre til fire uker, og starter i første halvdel av mai, skriver de videre.

I Lerstadbakken skal tre gangfelt utbedres, i tillegg til flere enkle trafikksikringstiltak. Foto: Bypakke Ålesund

Lerstadbakken

Når arbeidet i Klokkersundet er ferdig, starter arbeidet oppover Lerstadbakken. Her skal tre gangfelt utbedres, i tillegg til flere enkle trafikksikringstiltak. Det vil bli gjennomført flere tiltak på strekningen fra Meny Lerstad til Uno X Gåseid.

Det er hovedsakelig tre gangfelt som skal utbedres - ved Gåseid, Ruudvegen og Svalevegen. Gangfeltene skal bli tryggere med blant annet universell utforming og belysning. I tillegg blir det gjennomført flere enkle trafikksikkerhetstiltak på strekningen. Der jobbes også med å redusere hastigheten på deler av strekningen, samt øke trafikksikkerhet rundt noen av bussholdeplassene. Arbeidet vil bli gjennomført punkt for punkt oppover og det vil bli endret kjøremønster i deler av Lerstadbakken i perioden fra juni til september, avsluttes saken.

Prosjektet er en del av Bypakke Ålesund.