I perioden blir det omkjøring via Ole Thoresens gate for de som skal i retning Tueneset. Bypakke Ålesund bygger ny gang- og sykkelveg i Skarbøvika. I tillegg er arbeid med vatn og avløp grunnen til stengingen av Tuenesvegen.

Omkjøringsveien blir skilta, og det blir «all stans forbudt» langs Ole Thoresens gate.