Arbeidet fører til at gaten blir stengt i litt over en uke og de som kjører gjennom gaten må finne alternative ruter i mellomtiden.

Sorenskriver Bulls gate stengt i over èn uke. Foto: Sandra Helsem