– Vi er svært fornøyde med å få Marie og Stine med på laget. De har begge god kunnskap om næringslivet i regionen vår, og vi ser fram til å få et styrket lag i Ålesund med kompetanse som skal komme både eksisterende og nye kunder til gode, sier Hege Karina Bøe, leder Næringsliv Nord-Vest.

Stine Rundereim kommer fra stillingen markedskonsulent hos Norsk Gjenvinning og Marie Lindqvist Kverneng kommer fra Sparebanken Møre og stillingen finansiell rådgiver.