Teknologi og softwareutvikling er det største forretningsområdet i twoday Avento, med 59 ansatte.

I rekruttering av ny leder for teknlologi og softwareutvikling, valgte Ålesund-selskapetet leder fra egne rekker.

Brandal Hansen har siden hun startet i twoday Avento i september 2021, vært teamleder for CMS-teamet med stor suksess. Under hennes ledelse har teamet blomstret og hun får udelt positive tilbakemeldinger for sin lederstil,og forretningsforståelse, både internt og eksternt.

– Med sin strategiske tilnærming til markedet, kundefokus og ikke minst evne til å lede våre fantastiske ansatte, er vi svært fornøyde med at Karoline tar denne utfordringen, sier Torstein Ødegård, COO twoday Avento.

Karoline har mer enn 10 års erfaring fra ulike prosjekt- og lederroller innen ulike bransjer.

– Karoline har i løpet av sitt år som teamleder i twoday Avento vist en unik evne til å se enkeltmennesker, motivere og bygge team, sier daglig leder Torill Standal Eliassen.

– Jeg trives best i grensesnittet mellom forretning og teknologi, og det jeg synes er gøyest med å jobbe i twoday Avento er at vi tar dagens utfordringer ved å levere morgendagens teknologi. Jeg er begeistret for å ta fatt på denne oppgaven sammen med fem fantastiske teamledere, som har lang erfaring innenfor teknologi og rådgivning. Alt jeg allerede har sett og gjort i Avento det siste året, gjør at jeg gleder meg til å fortsette reisen, forteller Brandal Hansen.

twoday Avento har over 90 ansatte, og har kontorer i Ålesund, Ørsta og Oslo.