Hun er spesialist i allmennmedisin, med mange års erfaring som fastlege.

Hos Frisksenteret vil hun blant annet tilby allmennmedisinsk utredning og behandling, attester, resepter og sykemeldinger, samt henvisninger og koordinering med øvrige helsetjenester og spesialister.

Praksisen har ikke avtale med Helseforetaket, så pasienter må selv betale behandlingen i sin helhet. Legetimer kan bestilles på dag- og kveldstid, både som fysiske konsultasjoner på Frisksenteret, telefonkonsultasjoner, videokonsultasjoner og e-konsultasjoner.