Kommunestyret ber kommunedirektøren legge fram ei sak som vurderer om man skal se på andre alternativer.

En svært fornøyd ordfører

– Jeg er veldig glad for at kommunestyret har gjort dette vedtaket. At det viser seg at det fortsatt ikke er inngått avtaler med en del av grunneierne i området, gir oss et ekstra handlingsrom for å se på dette på nytt, sier ordfører Håkon Lykkebø Strand.

Allerede da samarbeidsavtalen mellom de tre partiene som i dag utgjør posisjonen i Ålesund ble kunngjort tidligere i høst, var det tydelig at dette var ei sak der de tre partiene, Frp, Høyre og Ålesundlista, ikke hadde klart å bli helt samkjørte.

Monica Molvær Foto: Arkivfoto Kåre Stig Nøstdal

– Det er ikke aktuelt for Høyre å gjøre noe som kan medføre byggestopp i Ålesund, sa Monica Molvær, den gangen.

Også i torsdagens kommunestyre kom denne uenigheten tydelig til overflaten. Flere av Høyre sine representanter uttalte seg kritisk til å starte en evt. omkamp om dette, og stemte derfor med opposisjonen da dette skulle avgjøres.

Hvorvidt dette er en omkamp eller bare ei ekstra kvalitetssikring, derom strides også en del av kommunestyrerepresentantene. Men nå ser det altså ut til at dette kommer opp som en ny sak til kommunestyret i februar neste år.