Styret består i perioden 2023-2027 av styreleder Monica Molvær (Høyre), nestleder Fride Schjølberg Sortehaug (Venstre), Arne Almaas (Ålesundlista), Åse Karin Gjære (arbeidsgiverrepresentant) og Øystein Bjørkavåg (ansattes representant).

Spennende oppgaver venter det nye styret i denne perioden, blant annet ny organisering, ny strategiplan, ny hovedbrannstasjon og revisjon av beredskaps- og forebyggendeanalyser, heter det videre.