Trafikkulykke på Åse. Påkjørsel bakfra. Uklart om det er personskader, meldte politiet kl.11.12

Oppdateringa fra politiet kl. 11.21:

– Borgundveien er sperret på stedet. Trafikkregulering starter snart. To biler involvert. Begge førere tatt hånd om av helse og kjørt til sykehus og legevakt.