Funksjons- og ansvarsområdene til en kreftsykepleier omfatter forebygging, utgreiing, behandling, lindring, rehabilitering og omsorg i sluttfasen av livet. Kreftsjukepleiere har kompetanse og oppgaver knyttet til undervisning og rettledning, forskings- og utviklingsarbeid.

- Studentene gir tilbakemelding om at studiet har vært praksisnært, der blant annet leger, sykepleiere, fysioterapeut, ernæringsfysiolog, sosionom, prest og pasienter har vært med på å gi erfaringsdeling, refleksjoner og diskusjoner. En stor takk blir i den sammenheng rettet til disse som har gitt av seg selv ute i tjenestene, undervegs i læringsløpet til studentene, sier studieprogramleder Sven Inge Molnes.