I oktober ble det gjennomført flere disputaser ved NTNU i Ålesund, der forskninga har vært rettet inn mot utviklinga av selvgående skip, skriver NTNU i en pressemelding.

Først ut var disputasen 14. oktober, der Anete Vagale hadde prøveforelesning om digitale tvillinger og forsvarte sin avhandling innen teknisk kybernetikk, som heter «Evaluation of Path Planning and Collision Avoidance Algorithms for Autonomous Surface Vehicles».

Forskninga handler om kollisjonsforebygging for selvgående skip og sikrere ruteplanlegging.

Baiheng Wu Foto: B SANDNES

Fem dager senere, 19. oktober, prøveforeleste Baiheng Wu om utfordringene som oppstår i overgangen fra bemanna til autonome skipsoperasjoner - tekniske, kommersielle, og menneskelig perspektiv og løsninger.

I avhandlinga med tittel «Synthesis of Human-in-the-Loop Navigational Operations towards Maritime Autonomous Surface Ships», så han på kritiske faser i navigasjonen på selvgående (autonome) skip og han har forska på det som skjer når det i kritiske faser i ulik grad er nødvendig med menneskelig kontroll og påvirkning.