Tore Johan Øvstebø er leder i styringsgruppa for Bypakken, og han er klar på at kommunen må fortsette å være en god by for alle, også i fremtiden.

– Ålesund er en by i vekst. Om 20 år vil innbyggertallet ha økt med flere tusen i forhold til i dag. Kollektivtilbudet må prioriteres og styrkes i Bypakke Ålesund, sammen med veiutbygging og bedre tilrettelegging for gående og syklende, sier han.

Kortere reisetid

En rekke bussruter får nå en mer effektiv passering forbi Moa med gatestopp i Borgundvegen. Kortere reisetid mellom sentrum og noen av de indre bydelene er et framtidsretta tiltak for en kommune i vekst, heter det videre i pressemeldingen.