Strategisk, framtidsretta og god til å samarbeide med andre. Dette er kvaliteter Ålesund Arbeiderparti fremhever ved ordførerkandidat Anne Berit Støyva Emblem, i en pressemelding.

Ordførerkandidaten

– Anne Berit Støyva Emblem (49) har solid erfaring i politikk og arbeidsliv. Hun har vert politisk aktiv i 25 år og er leder i Ålesund Arbeiderparti. Hun har tre perioder i kommunestyret, og leder i dag oppvekstkomiteen og kommunedelingsutvalget. Anne Berit har vert styreleder i 110-sentralen, ledet næringsstrategiarbeidet, vert havnerådsleder, jobbet nært med ÅKE i skolebyggsaker, og sitter i eierskapsutvalget. Hun kjenner godt regionen som daglig leder i Sunnmøre friluftsråd, og har 17 års erfaring fra Kystverket og politiet, heter det videre.

Varaordførerkandidat

– Sindre Nakken (50) har lang fartstid som folkevalgt, han sitter i planutvalget og komite for teknisk, miljø og samferdsel og er styreleder i Ålesund Havn. I sitt daglige arbeid jobber Sindre i AOF Norge.

3. kandidat

– Geir Ove Leite (54) er i dag gruppeleder i Arbeiderpartiet, og har vært varaordfører i Skodje kommune. Han møter ofte i formannskapet og sitter i komite for teknisk, miljø og samferdsel. Han er også 2. kandidat på Arbeiderpartiets fylkestingsliste 2023. Geir Ove er lektor på Ålesund videregående skole og underviser blant annet i samfunnsfag og historie.

4. kandidat

– Henriette Bryn (63) har vært i kommunestyret i fire perioder, de siste åtte åra som styreleder i eiendomsforetaket. Hun har jobbet mange år i skolen som lærer og rektor, og er nylig pensjonist. De siste åra har hun vært daglig leder i Ålesund og Volsdalen menighet. Henriette er styreleder for Ytre Kunstfagskole.