I tillegg til rundt 20 av beboerne, deltok ansatte ved omsorgssenteret på arrangementet. Elevene serverte eget bakverk, vafler, kaffe og solbærsaft. Kiwi i Klokkersundet stilte opp med ingrediensene.

Dette er en del av arbeidet til Ungdomsbedriften «En hjelpende hånd UB», under paraplyen til Ungt entreprenørskap.

– Eldreombud Bente Lund Jacobsen var også til stede på arrangementet. Hun berømmet arbeidet og viktigheten av tiltaket til disse elevene, forteller Hans-Peter Kaaresen.

– Når disse elevene har valgt å bruke kreativiteten og skapergleden ved omsorgssenteret her i Hatlane, må man si at de på mer enn en måte har utført oppgaven eksemplarisk, sa hun.

Thea og Johanne ved vaffelpressa. Foto: Hans-Peter Kaaresen