Møre og Romsdal KrF ønsker å styrke familiene, løfte foreldrerollen og vise familiene tillit. Vi vil sikre familienes økonomi slik at de som har en stor familie får gode fleksible støtteordninger, går det fram av ei pressemelding.

Maksimalt kr. 70.000

Med dagens regelverk kan du trekke fra maksimalt 25.000 for ett barn, og deretter 15.000 kroner for hvert barn utover ett. Det vil si totalt 70.000 kroner dersom du har 4 barn. Men dette avhenger av at du har dokumenterte utgifter til barnepass, som barnehage, SFO eller dagmamma, og dersom du må kjøre omveg for å levere barnet på veg til og fra jobb. I tillegg er det krav om at barnet må være under 12 år, for å ha rettighet til disse fratrekkene. Dette

Vil øke beløpet

mener vi er alt for lite og vil derfor øke skattefradraget for store barnefamilier. Foreldre med mange barn trenger ofte større bolig, og større bil som igjen gir høyere utgifter. I tillegg vet vi at flere barn gir generelt høyere utgifter til mat, klær, fritidsaktiviteter etc. I Norge måles fruktbarheten til 1,48 fødsler pr. Kvinne (2020) Vi har lenge hatt en såkalt tobarnsnorm, ifølge forskning.no. Spørsmålet vi stiller oss er om vi i dag nærmer oss en ettbarnsnorm?

Ønsker å snu trend

For å snu denne trenden kan halv skatt for de som har flere enn 3 barn være en løsning. Vi vil løfte Kristelig Folkeparti som familieparti og vil at foreldre som har mange barn får høyere skattefradrag. Foreldre med 4 barn eller flere har en krevende hverdag, samtidig som de tilfører samfunnet verdifulle skattebetalere på sikt. Med halv skatt til småbarnsforeldre vil flere velge barn nummer 4 og hverdagen til disse familiene bli bedre, uttaler rådsmøtet i Møre og Romsdal KrF