Sula, Fiskerstrand: Meldt fra Fiskerstrand Verft om et fartøy ved kai som tar inn vann. Brann og Politi på vei til stedet. Alle er evakuerte og ikke personskader. De arbeider på stedet med å stanse vanninntaket. Det er politiet som melder dette på X tirsdag kl. 08.44

Verftet har nå stanset vanninntaket. Følges opp videre, heter det fra politiet kl. 08. 46.

Ute for bistand med pumpe kapasitet til brønnbåt som ligger ved Fiskerstrand verft. Båten har tatt inn vann, heter det i en oppdatering fra ÅBV Sula kl. 09.07

Lensing pågår. Vannstanden inne i båten er gått noe ned. De vil få frem flere pumper. Båten fremstår å være stabilisert, går det frem av en oppdatering kl. 09.25