Værradar på Aksla Foto: Ålesund kommune

Radaren har ei rekkevidde fra Hustad i nord til Stadt i sør, og registrerer kontinuerlig type nedbør, mengde nedbør og hastighet. Værradaren skal komme både kommunen, innbyggerne og næringslivet til gode.

Værradaren eies og blir driftet av Furuno Norge, mens Ålesund kommune bidrar med infrastrukturen som radaren er montert i. Formålet med samarbeidet er:

  • Å gjørere bedre værdata tilgjengelig for publikum

  • Å gi data til Meteorologisk institutt

  • Å nyttiggjøre værdata i kommunale tjenester

  • Å legge til rette for bruk av værdata i Furunos produkt- og tjenesteutvikling

  • Å bidra til forsking, utvikling og innovasjon i regi av akademia og forskingsinstitusjoner