Møtet skal holdes i god tid før russefeiringa, og partene skal da dele erfaringene fra pilotprosjektet i Ålesund, som ble satt i gang høsten 2022. Pilotprosjektet skal bidra til å sikre trygge avslutningsmarkeringer for elevene i de videregående skolene i fylket, heter det i en pressemelding fra Møre og Romsdal fylkeskommune.