Tonningsgate skal bli litt bredere enn i dag, og det skal etableres fortau og sykkelfelt på begge sider av veibanen. Det skal også bli kantstopp for buss på hver side. Prosjektet er en del av Bypakke Ålesund.

I uke 29-43 blir det sprengningsarbeid med stenging av veien i inntil 15 minutter om gangen. Det vil ikke bli sprengt under morgen- og ettermiddagsrushet.

Det er for øvrig mye byggeaktivitet i Skarbøvika om dagen: Arbeidet med Osanehallen er også i gang, i tillegg til at det blir utført oppgradering av vann og avløp.