Ålesund sentrum: En person blir anmeldt for brudd på politiets pålegg. Grunnen var at han tidligere på kvelden var blitt tatt for et tyveri av sykkel. Han hadde da fått pålegg om å ikke oppholde seg i sentrum i 48 timer, het det i ei melding kl. 02.43.

Ålesund sentrum: Politiet har tatt hånd om en overstadig person på et utested i byen. Personen er overtatt av helse, meldte politiet kl. 03.15.