Så langt i år har tre mennesker omkommet i trafikken i Møre og Romsdal, viser foreløpige ulykkestall fra Statens vegvesen. Det er like mange som på samme tid i både 2020, 2021 og 2022. I 2019 omkom ni personer på veiene i Møre og Romsdal. Dette var det verste ulykkesåret for fylket de siste ti årene.

Tallet på omkomne i trafikken har gått opp på landsbasis både i fjor og i år, men Møre og Romsdal er et av fire fylker der dødstallet er uendra eller har gått ned. Det er bare i Oslo at færre menneske har mista livet i trafikken så langt i år.

– Selv om hver dødsulykke er en for mye, er det gledelig at tallet over trafikkdrepte i Møre og Romsdal holder seg stabilt lavt. Så må det også nevnes at statistikken på landsbasis er dystrere enn på flere år, seier Olav Astad i Statens vegvesen.

Møteulykker og utforkjøringer

Totalt har det vært 111 dødsfall på norske veier så langt i 2023. Det er 16 flere enn på samme tid i fjor. Det har vært stor økning i møteulykker med dødelig utfall (fra 34 til 50), men også økning i dødsfall i forbindelse med utforkjøringer (fra 29 til 37). I Møre og Romsdal har det vært to møteulykker og ei utforkøyring som har resultert i dødsfall så langt i år. De omkomne er to menn i 20-åra og en mann i 70-åra. Den siste dødsulykka i Møre og Romsdal var i april. Det vil si at det har gått et halvt år uten dødsfall i trafikken i fylket.

– Vi ser at de fleste trafikkulykkene skjer på de mest trafikkerte veiene, og at fart gjerne er en faktor. På lite trafikkerte veier blir gjerne det som kunne ha vært møteulykker andre steder, til utforkjøringer i staden, forteller Astad.

I tillegg til lave dødsfall i trafikken de siste åra, opplev Møre og Romsdal også en jevn nedgang i tallet på hardt skadde, ned fra 33 i 2018 til 27 i 2022.

Statens vegvesen arbeider for at ingen skal døy i trafikken

Visjonen om null drepte i trafikken i 2050 er fastsett i Nasjonal transportplan, og ligg fortsatt fast for alle trafikktrygghetsaktørene. Et viktig delmål er at vi skal ha maksimalt 50 omkomne og 350 hardt skadde i trafikken i 2030.

– For å nå dette målet er vi avhengig av samarbeid om trafikktryggheten. Møre og Romsdal fylkeskommune gjør et godt arbeid på området, og det samme gjelder også Trygg Trafikk. Dessuten er politiet og de kontrollene de utfører en veldig viktig del av trafikktrygghetsarbeidet, seier Olav Astad.

– Det er alltid en tragedie når det skjer dødsfall i trafikken, og det samme gjeld for hardt skadde. Alt for mange får varige men etter trafikkulykker. Derfor er det viktig at folk tar ansvar for seg selv og sin egen trygghet etter veien. Bruk bilbelte, vær rusfri, hold fartsgrensa og vær oppmerksom. Om alle hadde gjort disse tingene, ville vi hatt mange færre ulykker.