I dag sysselsetter Løviknes Caravan 30 mennesker på anlegget i Vestnes. – Det har vært en rivende utvikling i bransjen siden jeg startet opp i rekkehuset på Lerstad i mars 2002. Det er en langt større profesjonalitet i hele bransjen i dag, og jeg tviler nok på at dagens leverandører hadde godtatt en signatur på en serviett, filosoferer daglig leder og gründer, Jan Henning Løviknes.

Et aktivt jubileumsår

Det legges opp til en feiring av 20års- jubileet gjennom hele året. Først skal Løviknes caravan delta på Båt & caravan- messen i Sparebanken Møre Arena til helgen, og neste lørdag blir det feiring i Vestnes. – Vi var faktisk den første caravanleverandøren som var med på messen i Ålesund, den gangen det het «Aktiv fritid», forteller Løviknes.

Jan Henning Løviknes, daglig leder i Løviknes Caravan. Foto: Løviknes

En bransje i endring

Endringene på campingvogner har kanskje ikke vært så store disse 20 årene, selv om det også her har skjedd en del med både utstyr og komfort. – Størst endring har det nok vært på bobiler, og mest av alt på drivlinjene på disse. I dag er dette biler med både kraftige motorer og ikke minst god kjørekomfort, forklarer han. Dette innebærer også at av de 30 ansatte i selskapet, arbeider en stor del av disse med ettermarked og service. En helt bevisst satsing, ifølge Løviknes.

En ny type bobilkunder

Også på kjøpersiden har bransjen endret seg betydelig de siste 20 åra, og kanskje aller mest de siste fem. – Tidligere var det personer på 55 pluss som var den typiske bobilkjøperen, men i dag har nok også langt yngre mennesker sett verdien av den friheten en bobil kan gi. Ikke minst har vi sett dette gjennom de siste to årene med koronarestriksjoner, forteller han.

Fantastiske bobilår

Selv om bobilsalget i 2021 på landsbasis gikk noe ned i forhold til rekordåret i 2020, var begge disse koronaårene svært gode år for dem som solgte bobiler. – Også året i år ser svært bra ut, men som i 2021 ser det nok ut til at det er knyttet aller størst spenning til leveringsevnen til bobilprodusentene, konkluderer Jan Henning Løviknes.