Også i år ble studieplassene ved NTNU Ålesund fylt opp. Det er den nye viserektoren, Anne-Lise Sagen Major, godt fornøyd med. – Vi gratulerer alle som har fått studieplass her hos oss i Ålesund! Vi opplever at vi har et studiested i god utvikling og gleder oss til fortsettelsen, uttaler hun i en pressemelding.

Det var medisinstudiet, som starta opp i Ålesund i fjor, som hadde det desidert høyeste poengkravet. Hele 68,5 skolepoeng måtte man ha for å komme inn på den ordinære kvoten på dette studiet i år. Men også på flere andre studier måtte man ha relativt høye poengsummer. De fire studieprogramma shipping management, nautikk, biomarin innovasjon og automatisering og intelligente systemer, hadde oppdagskrav på 52,7, 52,3, 49,9 og 47,7 skolepoeng.

Det blir velkomstarrangement for de nye studentene på campus 14. august – i tråd med slik tradisjonen var før pandemien.