Det melder banken i en pressemelding mandag. Hovedkontoret har vært gjennom mange ombygginger, tilpasninger og et omfattende vedlikehold. Nå har banken kommet til et punkt hvor byggets tilstand er så lite egnet til moderne bankdrift at det må gjøres omfattende endringer for fortsatt å kunne bli i lokalene. Gjennom høsten har banken vurdert flere alternativer med hensyn til fremtidig hovedkontor, både på dagens adresse og andre steder. Det er imidlertid mye historie forbundet med kvartalet hvor banken ligger i dag. – Vi ønsker å fortsatt være en del av sentrumspulsen og bidra til byutviklingen i Ålesund også i fremtiden. En stor del av bankens stolte historie ligger i denne adressen og bygget er for mange et landemerke i sentrum. Vi synes det er spennende om en utvikling av dagens hovedkontor blant annet kan være med på å aktivere byrommene mot sør og vest, sier Trond Lars Nydal adm. dir. i Sparebanken Møre.

Sparebanken Møre med Harald Torsviks plass i front. Foto: Kåre Stig Nøstdal

Behov for oppgradering

Utfordringer med tekniske system, ventilasjon, varmestyring og energiutnyttelse begrenser mulighetene for å sikre gode arbeidsvilkår og krav til fremtidige arbeidsmetoder. – Dette er en stor beslutning for banken, og vi ser på ulike alternativer for rehabiliteringen av bygget. Målet er å sikre bærekraft gjennom alle ledd i prosessen, både i byggefasen og ved senere bruk. Gode bærekraftige valg innen energieffektivisering og gjenbruk av materialer er stikkord som er viktige i prosjektet. De siste årene har måten vi arbeider på endret seg, og lokalene må være fleksible nok til å kunne tilpasses fremtidige behov, forteller Nydal.

Banken er i en tidlig fase av planleggingen, og har arbeidet for å få på plass et tilstrekkelig beslutningsgrunnlag for veien videre. Planleggingsarbeidet vil pågå utover i 2024, skriver de i pressemeldingen.