Vi ble så entusiastiske at vi likegodt tok det i tittelen og henger oss på gratulasjonene!

Onsdag morgen sto det to biler fra Ålesund Brannvesen på Skateflukaia - en brannbil og en redningsdykkerbil.

Foto: Anne Solveig Berge Trandal

– Vi er her og øver, og har øving ca. hver 14. dag i tillegge til oppdragene, sier Kevin Mansfield.

Ferdig med øving for dagen. Foto: Anne Solveig Berge Trandal

– Vi har alltid linemann, dykkeleder, dykker og en standby ved brannbilen, slik at vi har en reserve-dykker klar om noe uforutsett skulle skje. Det variere litt hvor vi øver, litt i forhold til hvor ting skjer, i sentrum og langs fjorden. Og vi øver uansett vær, forteller Mansfield.

Linemannen har i tillegg til line, direkte toveiskommunikasjon. Dykker kan fortelle hva han ser og linemannen kan styre dykkeren i riktig retning. Iver Lindseth på stram line og Jørgen Sørnes i sjøen. Foto: Anne Solveig Berge Trandal

– Det er veldig fint å dykke om vinteren, da er det ikke så mye alger så vi har veldig god sikt under vann. På sommeren er det ofte mye alger og da er sikten mye dårligere. Vi har ulike måter å søke på, ut fra hvor god sikt vi har, forteller han.

- Alt utstyr og dykkerne har sin egen plass inne i dykkerbilen. Dykke-leder sitter i framsetet med datasystem og prøver på vei til oppdragene å hente inn mest mulig informasjon om stedet vi skal til: Dybde og bunnforhold, potensielle farer som båter og slike ting, forteller Kevin Mansfield. Foto: Anne Solveig Berge Trandal

Brannvesenet i Ålesund

Ålesund brannvesen har i dag en beredskapsstyrke bestående av til sammen 44 heltidsansatte brannfolk , fordelt på Volsdalsberga og i Spjelkavik. Disse er igjen delt i fire brigader med 11 personer.

Ålesund brannvesen er ett av kun sju brannvesen i Norge som har særskilt beredskap og spesialkompetanse for å bistå ved hendelser til sjøs (RITS). Nord for oss finnes det en RITS-styrke i Bodø, og sørover må man helt til Bergen for å finne en tilsvarende innsatsstyrke.

– Det er Nytt i Uka som er her, så du må smile Iver! Han liker å bli tatt bilde av, ler Kevin. Foto: Anne Solveig Berge Trandal