Etterspørselen etter møbler gikk kraftig opp under pandemien, men er nå på vei tilbake til nivået før koronaviruset begynte å spre seg. Det er bakgrunnen for at Ekornes nå reduserer bemanninga både i Norge og Asia, går det fram av ei pressemelding fra selskapet.

I Norge skal det kuttes totalt inntil 190 årsverk, fordelt på inntil 150 årsverk i produksjonen og inntil 40 årsverk i støttefunksjoner og ved hovedkontoret. Dette kommer på toppen av 80 årsverk som ble kutta i september i fjor.

Ekornes skal også fjerne 700 årsverk i Asia. I tillegg skal hele produksjonen i Vietnam avvikles og flyttes til Thailand, der Ekornes nå skal samle all sin asiatiske produksjon.

I tillegg til nedbemanning vil Ekornes øke prisene ytterligere, redusere investeringer og indirekte kostnader og optimalisere produktporteføljen.

Ekornes er i dag den største møbelprodusenten i Norge. Til sammen har konsernet nå åtte fabrikker: fem i Norge, én i Litauen, én i USA og én i Thailand.