Det er første gang Ålesund kommune inviterer ungdommer med utviklingshemming til å søke sommerjobb. Jobben vil ikke nødvendigvis bli i kommunal sektor, men tre søkere vil få hjelp til å få en sommerjobb som de selv synes er meningsfull. Dessuten stiller kommunen med oppmuntringspenger på 166 kroner i timen.

Janne Muri, som er lokallagsleder for Norsk Forbund for Utviklingshemma (NFU), er glad for at Ålesund kommune prøver å tenke nytt for å få unge mennesker med utviklingshemming til å bli kjent med arbeidslivet.

– Bergen kommune har nå i fire år tilbudt sommerjobber til denne målgruppa, og hver gang har jeg sendt utlysinga deres til Ålesund kommune for at dette er mulig å gjøre. Alle har vært positive, men de har ikke visst hvordan de skulle få det til … Så, da Bergen kommune lyste ut sommerjobber igjen i fjor høst, så kom jeg til å tenke på Stine Løvold, som alltid er klar for å ta en utfordring, forteller hun.

Nytt og utradisjonelt

Stine Løvold er virksomhetsleder for Arbeid og aktivitet i Ålesund kommune. Som Janne Muri hadde håpt, tok hun utfordringa på strak arm:

– Janne er en ildsjel, og når hun utfordrer oss i det offentlige til å gjøre noe, så blir det ofte slik, sier virksomhetslederen med et smil, og legger til:

– Det er viktig at vi ikke er så tradisjonelle, men tenker nytt når det gjelder framtida for ungdom med utviklingshemming. De skal jo også ha en karriere, ut fra sin variasjon, og da er det fint for dem å få sjansen til å teste ulike muligheter i en sommerjobb. Ofte vet de jo ikke hvilke muligheter som faktisk finnes til å få seg en fast jobb seinere.

Suksessen «Helt med»

Janne ser på sommerjobbprosjektet som en god oppfølging av «Helt med», som kom til Ålesund høsten 2021.

– «Helt med» har vært en kjempesuksess for Ålesund kommune! Etter bare to og et halvt år er det nå 26 personer med funksjonshemming som er i arbeid, forteller hun.

– Trenger utfordringer

De som tilhører målgruppa og er interessert i en slik sommerjobb, må skrive en søknad til kommunen på ordinær måte. Det kan de gjøre i samarbeid med for eksempel pårørende eller skolen. Janne, som selv er mor til ei med utviklingshemming, oppfordrer pårørende til å ta sjansen på å la ungdommen sin få en utfordring:

– Vi foreldre har en tendens til å begrense ungene våre for mye og å sy for store puter under armene på dem. De trenger å få prøve seg litt på egenhånd, få utfordringer og noe å strekke seg etter – og også å få kjenne på at det kan butte litt imot innimellom, mener hun.

Skal være meningsfylt

Sommerjobben kan vare i inntil fire uker, med inntil 15 timer per uke. Dersom de skal få oppfølging fra kommunen (avdeling for arbeid og aktivitet), må det fordeles på slutten av juni og begynnelsen av august. Dersom de helst vil jobbe i juli, må oppfølginga kunne gjøres av foreldre eller andre.

– I søknaden må de skrive hva de har lyst til å gjøre. Om de ønsker, går det fint å ha sommerjobben der en av de pårørende jobber, men det er viktig at de får oppgaver som de selv synes er meningsfylte og at de skal være en ressurs for bedriften. Bedriften må dessuten ha en fadder som kan følge opp, sier Stine Løvold.

Søkerne må ha en utviklingshemming, være bosatt i Ålesund kommune og enten være elever i videregående skole eller klare for å begynne på videregående til høsten.

Grunnen til at betalinga fra kommunen kalles «oppmuntringspenger» og ikke lønn, er blant anna at de kommer fra et prosjekt og ikke gir feriepengerettigheter. Dessuten skal de virke som en oppmuntring til å finne en framtidig mulig karriere.